Vårt företag och alla dess anställda delar den anda av gott medborgarskap, solidaritet och ansvar som vi måste visa för att möta den nuvarande krisen. När effekterna av coronaviruset (COVID-19) sprider sig över världen är det tydligt att vi alla behöver gå samman och anpassa oss till nya sätt att arbeta för att möta denna utmaning.

På Enjouet LTD prioriterar vi hälsa, säkerhet och välbefinnande för våra anställda, våra kunder, våra partners och leverantörer och alla samhällen där vi är närvarande. Som företag är vi fast beslutna att göra rätt för alla som är anslutna till vår verksamhet – en filosofi som också underbygger vår starka kultur av omsorg och medkänsla, vilket är väsentligt i dagens där vi behöver reagera på denna pandemi.

Vår verksamhet är därför robust. Vi arbetar i partnerskap med våra kunder, leverantörer och partners för att hantera denna svåra situation.

Liksom i många branscher har vi mobiliserat vårt kristeam, vars huvudmål är att säkerställa våra anställdas säkerhet, våra kunders försörjning och affärskontinuitet så normalt som möjligt med hänsyn till omständigheterna. När situationen fortsätter att utvecklas övervakar vi noga och följer riktlinjer från lokala och nationella hälsomyndigheter och WHO.

Vi vet att många av er kommer att göra detsamma. Vi erbjuder vårt stöd och står i solidaritet och arbetar tillsammans i partnerskap för att på bästa sätt hantera denna aldrig tidigare skådade situation.

Alla våra bästa lyckönskningar till dig, dina familjer och dina kollegor. 💋

 

 Coronavirus: message à l’intention de nos clients