ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH ANVÄNDNING

----

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Enjouet. På denna sida hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Enjouet. Enjouet erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka den här webbplatsen och/eller köpa en av våra produkter, engagerar du dig i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Allmänna försäljningsvillkor", "Allmänna villkor för försäljning och användning" , "Villkor") , inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller hyperlänkas till. Dessa allmänna villkor för försäljning och användning gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till användare som surfar på webbplatsen, som är säljare, kunder, handlare och/eller innehållsbidragsgivare.

Läs dessa allmänna villkor för försäljning och användning noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda de tjänster som erbjuds där. Om dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor.

Alla nya funktioner och alla nya verktyg som kommer att läggas till senare i denna butik kommer också att omfattas av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor. Du kan se den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa allmänna villkor för försäljning och användning genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för att se om några ändringar har gjorts. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.


ARTIKEL 1 – VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VÅR NETBUTIK

Genom att acceptera dessa villkor för försäljning och användning intygar du att du har uppnått myndig ålder i ditt land, stat eller provins där du är bosatt, och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta någon minderårig person som ansvarar för ditt ansvar att använda denna webbplats.

Användningen av våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål är förbjudet, och du får inte heller, under användningen av tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till lagar som rör upphovsrätt).

Du får inte överföra några maskar, virus eller någon annan kod av destruktiv karaktär.

Varje brott mot eller överträdelse av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.


ARTIKEL 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka åtkomst till tjänsterna för alla personer när som helst av vilken anledning som helst.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive din kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat, och detta involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten eller användningen av tjänsten, eller någon tillgång till tjänsten eller kontakt på webbplatsen, genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan tillstånd i förväg uttryckt skriftligt från oss.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår för din bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller påverka dessa Villkor.


ARTIKEL 3 – RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH UPPDATERING AV INFORMATIONEN

Vi är inte ansvariga om informationen på denna sida inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte vara din enda informationskälla för att fatta beslut utan att först konsultera mer exakta, fullständiga och uppdaterade informationskällor. Om du bestämmer dig för att förlita dig på innehållet som presenteras på denna webbplats gör du det på egen risk.

Den här webbplatsen kan innehålla viss tidigare information. Denna tidigare information är till sin natur inte aktuell och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna sida när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår sida. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.


ARTIKEL 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (och alla delar eller innehåll av tjänsten) utan föregående meddelande och när som helst.

Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.


ARTIKEL 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara exklusivt tillgängliga online på vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort vårt bästa för att så tydligt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i vår butik. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av färger kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att, begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, och i någon geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta erbjuda en produkt. Alla erbjudanden om tjänster eller produkter som presenteras på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller andra varor som du har erhållit eller köpt kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.


ARTIKEL 6 – RIKTIGHETEN I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, minska eller annullera de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller från samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar en beställning eller avbryter den, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, kan tyckas komma från handlare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt order- och kontoinformation för alla beställningar som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.


ARTIKEL 7 – VALFRA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi inte övervakar, kontrollerar eller påverkar.

Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängligt", utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan stöd. Vi har inget juridiskt ansvar som härrör från eller relaterar till användningen av dessa valfria tredjepartsverktyg.

Om du använder valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen gör du det på egen risk och eget gottfinnande, och du bör granska villkoren för sådana verktyg som erbjuds av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller nya funktioner på vår webbplats (inklusive nya verktyg och nya resurser). Dessa nya funktioner och dessa nya tjänster kommer också att omfattas av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor.


ARTIKEL 8 – LÄNKAR TREDJE PART

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att granska eller utvärdera innehållet eller riktigheten på sådana webbplatser, och vi garanterar eller tar inget ansvar för något innehåll, webbplats, produkt, tjänst eller annat material som är tillgängligt på eller från dessa tredje parts webbplatser.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion som görs i samband med dessa tredjepartswebbplatser. Vänligen läs tredjepartspolicyn och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående sådana tredjepartsprodukter bör riktas till sådana tredje parter.


ARTIKEL 9 – KOMMENTARER, FÖRSLAG OCH ANDRA FÖRSLAG FRÅN ANVÄNDARE

Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (till exempel för att delta i tävlingar), eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller andra element, antingen online, via e-post, per post , eller på annat sätt (gemensamt, "Kommentarer"), ger du oss rätten, när som helst och utan begränsningar, att redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i alla media alla kommentarer du skickar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) hålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning till någon för eventuella kommentarer som lämnats; (3) för att svara på kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer är olagligt, stötande, hotande, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som kränker någon immateriell egendom eller dessa allmänna villkor för försäljning och användning.

Du samtycker till att skriva kommentarer som inte bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, registrerade varumärken, konfidentialitet, personlighet eller andra personliga rättigheter eller egendomsrättigheter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla något olagligt, ärekränkande, stötande eller obscent material, inte heller kommer de att innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon annan relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon du inte är, eller försöka vilseleda oss och/eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är fullt ansvarig för alla kommentarer du postar och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och frånsäger oss allt ansvar för eventuella kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.


ARTIKEL 10 – PERSONUPPGIFTER

Ditt inlämnande av personlig information till vår butik styrs av vår integritetspolicy. Klicka här för att se vår integritetspolicy.


ARTIKEL 11 – FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDANTAG

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, avgifter för frakt av produkter, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter, utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar, om någon information i tjänsten eller på någon annan associerad webbplats är felaktig, och detta, när som helst och utan föregående meddelande (inklusive efter du har lagt din beställning).

Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget fastställt datum för uppdatering eller uppdatering i Tjänsten eller på någon annan relaterad webbplats bör förlitas på för att dra slutsatsen att informationen i Tjänsten eller på någon annan relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.ARTIKEL 12 – FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Utöver de förbud som anges i de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att förmå andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot någon regional förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig lag, regel eller förordning; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller tredje parts rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera någon baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på ett sådant sätt att det äventyrar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon annan associerad, oberoende webbplats eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, kapa en domän, pressa information från, surfa, utforska eller skanna webben (eller någon annan resurs); (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) att bryta mot eller kringgå säkerhetsåtgärderna för vår tjänst, någon annan webbplats eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon förbjuden användning.


ARTIKEL 13 – UNDANTAG AV GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar eller representerar inte att din användning av vår Tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av tjänsten, eller din oförmåga att använda den, sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig genom tjänsten tillhandahålls (såvida inte annat uttryckligen anges av oss) tillhandahålls på "i befintligt skick" och "som tillgänglig" för din användning, utan representation, utan garantier och utan villkor av något slag , uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet eller säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Enjouet, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare ska under inga omständigheter hållas ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell eller följd. skador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, intäkter, besparingar, data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det är kontrakt, skadestånd (även vid vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon tjänst eller produkt från denna tjänst, eller för andra anspråk som på något sätt hänför sig till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppstår av användningen av tjänsten eller någon hålls (eller produceras) publiceras, överförs eller på annat sätt göras tillgängliga via tjänsten, även om du har informerats om möjligheten att de inträffar. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattning som lagen tillåter.ARTIKEL 14 – ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Enjouet och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa, med avseende på alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom referens, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.


ARTIKEL 15 – AVSKÄRBARHET

I händelse av att en bestämmelse i dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, kan denna bestämmelse ändå tillämpas i den utsträckning som lagen tillåter, och den icke-tillämpliga delen måste anses vara dissocierad från dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor ska denna dissociation inte påverka giltigheten och tillämpligheten av alla övriga återstående bestämmelser.


ARTIKEL 16 – UPPSÄGNING

De förpliktelser och skulder som parterna ådragit sig före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägning av detta avtal för alla ändamål.

Dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor gäller såvida inte och tills de sägs upp av dig eller inte. Du kan säga upp dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi, efter eget gottfinnande, bedömer att du misslyckas, eller om vi misstänker att du inte har kunnat följa villkoren i dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan att meddela dig . i förväg och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som är skyldiga fram till och inklusive datumet för uppsägningen, och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).


ARTIKEL 17 – HELA AVTALET

Varje underlåtenhet från vår sida att utöva eller tillämpa någon rättighet eller bestämmelse i dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor bör inte utgöra ett avstående från denna rättighet eller denna bestämmelse.

Dessa användarvillkor eller andra policyer eller driftregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela förståelsen och avtalet mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter all kommunikation, förslag och alla avtal , tidigare och samtidiga, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till någon tidigare version av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren).

Eventuella oklarheter angående tolkningen av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor ska inte tolkas mot den som utarbetar.


ARTIKEL 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor, såväl som alla andra separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig, kommer att styras av och tolkas under gällande lagar på 34, Avenue des Champs Elysées, Paris, F, 75008, Frankrike.


ARTIKEL 19 – ÄNDRINGAR I DE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH ANVÄNDNING

Du kan se den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka vår webbplats regelbundet för att kontrollera om några ändringar har gjorts. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats efter publicering av eventuella ändringar av dessa villkor för försäljning och användning innebär att du accepterar dessa ändringar.


ARTIKEL 20 – KONTAKTUPPGIFTER

Frågor angående de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren ska skickas till oss på support@enjouet.com.