Musikens betydelse för tidig barndomsutveckling

I Info

Små barn älskar musik. De utsätts för det hemma, i skolan och i sin omgivning.

Det är uppenbart att musik ger mycket glädje för dina barn, men visste du hur viktigt det är för tidig barndom?
Lek är viktigt och musik är en av de bästa typerna av lek Musik spelar en stor roll för barns utveckling.
Här är några anledningar till varför musik är så viktigt för dina barn och varför de bör utsättas för musikaktiviteter hemma regelbundet.
Läs vidare för enkla idéer och musikaliska aktiviteter som du kan prova hemma.

Vilken betydelse har musik i tidig barndom?

Fördelarna med musik är enorma under de första levnadsåren. Det stimulerar några av följande utvecklingsområden:

1. Hjärnans utveckling

Musik främjar den övergripande hjärnans utveckling och skapar hjärnbanor som förbättrar ett barns kognitiva funktion.
Musikaliska aktiviteter hjälper till att utveckla språk-, läs- och räknefärdigheter. Dessa aspekter förklaras mer i detalj nedan.

2. Språk och ordförråd

Sånger och ramsor utökar barnets ordförråd och förmåga att använda språket rätt.
Upprepning av rim och populära sånger hjälper barn att memorera nya ord. De lär sig också om språkmönster och hur ord sätts ihop.
Ett välutvecklat ordförråd gör att barn kan kommunicera effektivt och lära sig läsa med större flyt och förståelse (läsa för att förstå).

3. Auditiv perception

Auditiv perception är hjärnans förmåga att förstå vad den hör genom öronen. Det är en av de viktigaste färdigheterna för läsning.
Barn behöver kunna höra olika ljud, skilja dem från varandra och manipulera dem (till exempel blanda ett s och ett t till ett enda st ljud för att läsa ordet stopp). De måste också kunna sätta ihop ljud och separera dem så att de kan läsa och stava ord.
Att lära barn klassiska sånger och ramsor är ett av de bästa sätten att utveckla sin hörseluppfattning. Det är roligt och barn lär sig auditiva färdigheter utan större ansträngning.
Rim utan svans eller huvud är idealiska för att sensibilisera barnets öra för ljud, särskilt rim.

4. Ljudmönster

L'importance de la musique dans le développement de la petite enfance

Som vi sa ovan används rim, dikter och sånger för att lära sig ljudformer.

Dessa mönster visas genom:
- rimmar
- rytm
- instrument
- stavelser i ord
- accentmönster i en låt
- alliteration osv.

Mönster är faktiskt grunden för läs- och räknekunnighet. Att lära sig om mönster genom musikaliska aktiviteter hjälper barnet att komma överens akademiskt när de lär sig att läsa, skriva, stava och räkna.

5. Motoriska färdigheter

L'importance de la musique dans le développement de la petite enfance

Motorik är oerhört viktigt för att lära sig läsa och skriva. De utvecklas på olika sätt under musikaliska aktiviteter.

Finmotorik (små muskler) kan utvecklas på följande sätt:
- fingerspel
- barnvisor
- Spela med instrument
- Tillverkning av instrument (till exempel en risshaker).

Grovmotorik (stora muskler) kan utvecklas genom:
- barnvisor
- Spela med fantastiska instrument
- Musikaliska spel (till exempel musikstatyer)
- Dansa

Koordination, en viktig färdighet för barn, kan läras genom många musikaliska aktiviteter. Musik förstärker också ett barns sensoriska utveckling, särskilt i kombination med en rörelseaktivitet som dans.

6. Självuttryck

Musik är ett underbart uttrycksmedel för barn.
Genom musikaliska aktiviteter utvecklar barn sin känsla för kreativitet och känner sig fria att uttrycka sig utan att döma. Kreativa uttryck är en viktig del av barns utveckling.

7. Minneskapacitet

Barnsånger är vanligtvis sammansatta av upprepade fraser, vilket hjälper dem att utveckla sitt minne.
Låten och rytmen i sånger och ramsor gör det lättare att memorera dem. Detta möjliggör utveckling av auditiva färdigheter såväl som allmänna minnesfärdigheter, som barnet kommer att förlita sig på under hela sin skolgång och därefter.

8. Allmänt välbefinnande

L'importance de la musique dans le développement de la petite enfance

Musik är helt enkelt en rolig aktivitet som ger en känsla av välbefinnande.
Barn dras naturligt till musik. De skäms inte när de sjunger och hålls inte tillbaka av rädsla och dömande som vuxna kan vara. De slappnar av, sjunger och rör sig fritt.
I dagens stressiga samhälle bör en aktivitet som avslappnar ett barn och främjar deras allmänna välbefinnande uppmuntras ofta.

 

Populära föremål